Announcement

Announcement Module
Collapse
No announcement yet.

Tüzük

Tüzük Module
Collapse

1- Akdeniz Motosiklet Kulübü adı altında kurulan oluşumumuz, içi motosiklet ve insan sevgisiyle dolu motosikletli veya motosikletsiz bütün insanları kucaklayan kişilerin oluşturduğu bir sosyal hobi kulübüdür.

2- Kulübümüz bu ilkelere sahip bütün motosiklet severlere açıktır. Sitemize üye olmak için müracaat eden arkadaşların müracaatları Yönetim ve Danışma Kurulununun belirlediği kriterlere göre değerlendirilir. Kayıt formunun eksiksiz ve gerçek bilgilerle doldurulması esastır. Gerçek olduğu düşünülmeyen bilgiler içeren müracaatlar değerlendirmeye alınmazlar.

3- Referansı ve/veya motosikleti olan ya da motosikletlere ilgisi olan müracaat sahibi değerlendirmeden sonra sitemize kabul edilir. Sitemize üye kabulü yapılan arkadaşlarımız sitemizin sanal ortamında haberleşme, bilgilenme ve bilgilendirme amacıyla forumlarımızı kullanabilirler.

4- Üyelikten çıkarılma: Sitede geneli rahatsız edecek tutum ve davranışlarda bulunan, uyarıldığı halde bunu devam ettirmekte ısrar eden üyeler ile mazeretsiz 90 (doksan) gün sitede hiç aktif olmayan üyeler, yönetim kurulu kararı ile siteden uzaklaştırılır.

5- Başkanlık ve Yönetim kurulu
  a. Kulübümüz seçilmiş bir Başkan ve Başkan'ın oluşturduğu Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.
  b. Her yılın 29 Ekim günü yeni yönetimin göreve başlama tarihidir. Devir teslim töreni Kasım ayının ilk haftasında yapılır. Yönetimin görev süresi 1 yıldır. Tekrar seçilme hakları saklıdır.
  c. Yeni yönetim için seçim dönemi her yılın Ekim ayının birinci günü başlar. Ekim ayının 1'inden sonra başkanlık için üyeler adaylıklarını açıklarlar. Başkanlık için adaylık açıklama süresi 20 Ekim tarihinde saat 24:00'de sona erer. Başkan'lık için tüm üyeler adaylığını koyabilir. Birden çok aday olması halinde tüm üyeler arasından yapılacak oylama ile yeni başkan seçilir. Oylama 21 Ekim tarihinde başlar, 25 Ekim tarihi saat 24:00'de sonlanır.  
  d. Yeni seçilen Başkan yönetim kurullarını ve görev paylaşımlarını oluşturarak kasım ayının ilk haftasında forumda ilgili başlıkta kadrolarını tüm üyelere ilan eder ve görev süresi başlar.  
  e. Yönetim kurulu
    - Başkan
    - Başkan Yardımcısı
    - Gezi Sorumlusu
    - Mali İşler Sorumlusu
    - Halkla İlişkiler/Reklam ve Tanıtım Sorumlusu
    - Organizasyon Sorumlusu
    - Eğitimsel Faaliyetler Sorumlusu
   görevlerinden oluşur.
  f. Görev süresi devam ederken herhangi bir sebeple görevden ayrılan yönetim kurulu üyesinin yerine yönetim kurulu bir üyeyi seçim olmaksızın göreve davet edebilir.
  g. Yönetim Kurulundan en az 4 üyenin aynı gün içerisinde istifa etmesi halinde tekrar seçime gidilebilir. Bu ara seçimde seçilecek yönetimin görev süresi yine o yılın kasım ayında sona erer.
  h. Site adminleri seçilmiş yönetimlere ve siteye teknik destek vermekle yükümlüdürler,  yönetimin aldığı kararları uygularlar. Adminler gerek duyarsa Yönetim Kuruluna bilgi vererek foruma en fazla 2 moderatör seçme hakkına sahiptir.
  i. Moderetörler forumu süreklı takip etmek, üyelerin soru ve sorunlarına cevap vermek, yazım kurallarına dikkat çekmek, fotoğraf, video yükleme, link verme konularında üyelere yardımcı olmak, gerektiğinde mesaj içeriğini bozmadan mesajları düzenlemek, tartışma hakaret vb başlıkları kilitleyip yönetim kuruluna bilgi vermek, yeni üyelerle iletişime geçip forumun isleyişi hakkında bilgi vermek gibi konularla görevlidirler.
  j. Yönetim Kurulu üyeleri forumda bulunan Yönetim bölümüne erişim hakkına sahiptir.
  k. Yönetim Kurulu üyelerinin uyum içinde çalışması esastır. Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp ve yönetimle ilgili tüm problemleri Yönetim Kurulu toplantılarında ya da forumdaki Yönetim  bu bölümünde dile getirmek mecburiyetindedir. Yaşanmış veya yaşanacak hiçbir sorun dışarıya yansıtılmaz, çözüm dışarıda aranamaz. Diğer üye ve misafirlerimizi bu tür konularla rahatsız etmemek en hassas konumuzdur.
  l. Kulübün isim hakkı ve kullanımı kurucu üyeler adına Dr İbrahim Erkal a aittir.

6- Komisyonlar
  a. Yönetim Kurulu'nda bulunan Başkan ve Başkan Yardımcılığı görevlerinin haricindeki bölümler için Yönetim Kurulu üyelerine yardımcı olmak için görevlendirilen üyelerden oluşur.
  b. Her Yönetim Kurulu üyesi kendisine yardımcı olması için en az bir Komisyon üyesi seçebilir, azami sayıda sınırlama yoktur. Komisyon üyelerinin seçiminde diğer Yönetim Kurulu üyelerinin de onayının alınması gerekmektedir.
  c. Yönetim Kurulunda başka bir görevde yer alan üye, diğer bir Yönetim Kurulu üyesine Komisyon üyesi adı altında yardımcı olabilir.
  d. Görevinden ayrılan Komisyon Üyesinin yerine bağlı bulunduğu Yönetim Kurulu üyesi gerek görürse diğer Yönetim Kurulu üyelerinin de onayını alarak yeni bir üye getirebilir.
  e. Komisyon üyeleri yürüttükleri görevlerde öncelikle bağlı bulundukları Yönetim Kurulu üyesini bilgilendirmekle yükümlüdür.
  f. Komisyon üyelerinin kendi aralarında ve Yönetim Kurulu ile uyumlu çalışmaları esastır, kulüp ve yönetimle ilgili tüm problemleri Yönetim Kurulu toplantılarında ya da forumdaki Yönetim bu bölümünde dile getirmek mecburiyetindedirler. Yaşanmış veya yaşanacak hiçbir sorun dışarıya yansıtılmaz, çözüm dışarıda aranamaz. Diğer üye ve misafirlerimizi bu tür konularla rahatsız etmemek en hassas konumuzdur.
  g. Komisyon üyeleri forumda bulunan Yönetim bölümüne erişim hakkına sahiptir.

6- Danışma Kurulu
  a. Danışma Kurulu kulüp içinde nispeten daha eski ve tecrübeli üyelerden seçilir. Önceki yönetimlerde görev almış olmak da tercih sebebidir.
  b. Danışma Kurulu, görevde bulunan Yönetim Kurulu'nun ihtiyaç duyduğu anlarda tecrübelerinden faydalanması, görüşlerine başvurması için oluşturulmuştur.
  c. Yönetim Kurulu periyodik olarak yaptığı toplantılarından gerek gördüklerine Danışma Kurulu'nu da davet edebilir.
  d. Danışma Kurulu üyelerinde sayı sınırlaması yoktur.
  e. Danışma Kurulu üyeliği gönüllülük esasına dayanmaktadır, Danışma Kurulu'na yeni üye alımı yine Danışma Kurulu'nun kendi içinde yapacağı görüşmeler sonucunda belirlenir, bu sürece Yönetim Kurulu karışmaz. Danışma Kurulu'ndan ayrılmak isteyenlerin de istekleri Danışma Kurulu tarafından değerlendirilir.
  f. Danışma Kurulu üyeleri forumda bulunan Yönetim bölümüne erişim hakkına sahiptir.
  g. Danışma Kurulu üyeleri, kulüp ve yönetimle ilgili tüm problemleri Yönetim Kurulu toplantılarında ya da forumdaki Yönetim bu bölümünde dile getirmek mecburiyetindedir. Yaşanmış veya yaşanacak hiçbir sorun dışarıya yansıtılmaz, çözüm dışarıda aranamaz. Diğer üye ve misafirlerimizi bu tür konularla rahatsız etmemek en hassas konumuzdur.

7- Kulübümüzün siyasi bir görüşü, dini, dili, ırkı, motoru ve takımı yoktur. Seviyeli ve saygılı olunmak kaydıyla bütün görüşlere eşit mesafededir. Kulübümüzde mevki ve makam yoktur. Amaç sadece dostluk ve arkadaşlıktır.

8- Site üyelerimiz kendi iradeleri doğrultusunda istedikleri gezilere, istedikleri toplantılara ve istedikleri kuruluşlara üye olabilirler. Üyelerimiz referans verdikleri ve istedikleri arkadaşlarını toplantılara, gezilere ve yemekli toplantılarımıza çağırabilirler.

9- Yapılacak gezilere ve organizasyonlara bir takvim içerisinde öneriler değerlendirilerek karar verilir.

10- Toplantılarda bütün eleştiri ve önerilere açık bir ortam oluşturmak başta başkan olmak üzere bütün yönetim kurulunun görevidir.

10- Kulübümüz sayısal çoğunluk ile övünmeyi değil, arkadaşlık, dostluk, kardeşlik ve motorseverlik ile övünmeyi kendisine prensip edinmiştir. Bu amaçla bir araya gelen bütün arkadaşlar öncelikle insan ekseninde motosiklet aracılığıyla sevgiyi, dostluğu, bir araya gelebilmeyi, üzüntüleri ve sevinçleri paylaşabilmeyi öncelikli olarak kabul etmişlerdir.

11- Kulübün kısaltmalarda kullanılacak resmi adı AKMOK ‘dur.
Working...
X